Cookie-beleid en algemene voorwaarden

Roberto Romero maakt gebruik van cookies. Om van de volledige functionaliteiten van deze website te profiteren, is het accepteren van de cookies gewenst. Indien je op ‘ok’ klikt, ga je akkoord met de algemene voorwaarden en de cookies van Roberto Romero. Meer informatie over cookies en het gebruik van persoonsgegevens door Robert Romero vind je hier.
MENU
 € 0,00 

Duidelijke algemene voorwaarden

Veiligheid en privacy
Lid van webshop trustmark
Persoonsgegevens bescherming
Juridische algemene voorwaarden
Duidelijke algemene voorwaarden
Cookies
Privacy Policy
Veilige transacties
Naast de juridisch uitgewerkte algemene voorwaarden hebben wij deze voorwaarden ook in duidelijke taal opgeschreven.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden worden geen ingewikkelde woorden gebruikt, zodat de algemene voorwaarden voor iedereen te begrijpen is.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemerNaam onderneming:Roberto Romero BV.

Wegtersweg 42
7556 BR Hengelo OV
Nederland;
Telefoon: 074-2600001
E-mail: klantenservice@roberto-romero.com
KvK: 62222791
BTW: 854713815B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Wij doen er alles aan om de algemene voorwaarden onder jouw aandacht te brengen. Er staat onder anderen in wat wij voor jou kunnen betekenen en wat wij precies van jou verwachten. Natuurlijk geldt dit alleen maar als je bij ons een product gaat kopen.

Artikel 4 – Het aanbod

Wij doen er alles aan om zo open en eerlijk mogelijk over onze producten te zijn. Dus je weet achteraf precies waar je aan toe bent. Natuurlijk kan het ook voorkomen dat er een fout op onze website staat. Je mag je dan daar aan houden, tenzij het een ‘duidelijk’ fout is, die je naar waarschijnlijkheid voor die tijd had kunnen weten. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het verkeerd plaatsen van een komma.

Artikel 5 – De overeenkomst
 1. Elke transactie die jij op onze website uitvoert, vindt plaats in een beveiligde webomgeving. Hierdoor ben je verzekerd van veilige transacties.
 2. Bij elke aankoop via onze website, krijg je een bevestiging via de e-mail.
 3. Wij zorgen ervoor dat alle informatie en gegevens die je nodig hebt, worden toegevoegd bij je bestelling. Natuurlijk kun jij jouw bestellingen altijd digitaal terugvinden in ‘Mijn bestellingen’.
Artikel 6 – Herroepingrecht

Ben je niet 100% tevreden over jouw product? Dan mag je, om wat voor reden dan ook, het product binnen 14 dagen retourneren. Je hebt dus 14 dagen bedenktijd. Mits het product één keer is gebruikt om te passen. Deze 14 dagen bedenktijd, geldt vanaf het moment dat jij jouw product hebt ontvangen. Als één bestelling uit meerdere zendingen bestaat, geldt de dag waarop jij jouw laatste product hebt ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd verwachten wij, dat jij zorgvuldig met het product zal omgaan. Je zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om te achterhalen dat het product geschikt voor jou is. Zoals je dat ook in een kledingwinkel zal doen. Alleen als je aan de bovenstaande afspraken houdt, kunnen wij het retour in ontvangst nemen.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingrecht door de consument en kosten daarvan

Wij verwachten dat jij het product met alle geleverde toebehoren naar ons terugstuurt. De verantwoordelijkheid en de bewijslast ligt bij jou. Een retourzending binnen Nederland is geheel gratis. Het is ook mogelijk om een retourzending persoonlijk bij ons langs te brengen.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als jij binnen 14 dagen bij ons in het systeem hebt aangegeven iets terug te willen sturen, doen wij het volgende:We gebruiken voor een terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat jij ook hebt gebruikt om een bestelling te plaatsen. Dus als jij met Klarna hebt betaald, gaat de terugbetaling ook via Klarna.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Soms zijn wij genoodzaakt om een retour te weigeren. Dit kunnen verschillende redenen hebben. Om de volgende redenen zijn wij genoodzaakt om een retour te weigeren:
 1. Ondermode na openen van de verpakking
 2. Ingewisselde kortingscodes
Artikel 11 – De prijs
 1. Zie artikel 4
 2. De prijzen in onze winkel en op onze website zijn exact hetzelfde
 3. Alle prijzen op onze website zijn inclusief btw
 4. Normale verzending is altijd gratis
 5. Betalen via Klarna kost € 1.95 extra
Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
 1. Zie artikel 4
 2. Je hebt recht op een goed product. Het kan soms toch voorkomen, dat er iets aan de hand is met het product. Hierbij kun je denken aan beschadigingen of een productie fout. Wij proberen dit probleem zo goed mogelijk op te lossen.
Artikel 13 – Levering en uitvoering
 1. Bij ons staat service hoog in het vaandel. Daarom doen we er alles aan om jou zo goed mogelijk te helpen.
 2. Als je voor 21.00 uur bestelt, ontvang jij je bestelling de volgende dag. Tenzij je natuurlijk iets anders hebt aangegeven. Het kan ook wel eens voorkomen dat een bestelling langer onderweg is. Helaas hebben wij hier geen invloed op, omdat de bezorging via Postnl gaat.
 3. De bestelling wordt geleverd op het adres wat jij aan ons het doorgegeven.
 4. Als een product niet meer leverbaar is, krijg je het desbetreffende bedrag terug gestort.
 5. Als een product beschadigd is, zoeken we een passende oplossing.
 6. Bij vermissing van het product, doen we er alles aan om het product terug te vinden.
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 1. Te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 2. Tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 3. Altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand
Duur: Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling
 1. Als jij een bestelling hebt afgerekend, doen wij er alles aan om jouw bestelling zo snel mogelijk te verwerken. Zodat jij snel weet dat jouw bestelling is goedgekeurd.
 2. Als jouw ingevoerde betaalgegevens niet kloppen. Kun je altijd contact opnemen met onze klantenservice.
Artikel 16 – Klachtenregeling
 1. Het kan voorkomen dat je een klacht hebt. Wij doen er alles aan, om jouw klacht zo snel als mogelijk te verhelpen. Probeer jouw klacht zo goed mogelijk te omschrijven, zodat wij weten wat jouw klacht is. Daarnaast kunnen wij om jouw gegevens vragen, zodat we jouw bestelling zo snel mogelijk voor handen hebben.
 2. Wij proberen binnen 14 dagen te reageren
 3. Natuurlijk helpen wij jou het liefst zelf. Maar het kan voorkomen dat jij je klacht liever op de website van Stichting Webshop Keurmerk meldt. Dit kun je doen via de volgende link: keurmerk.info
Artikel 17 – Geschillen

Zijn we er toch niet uitgekomen? Dan kun je binnen twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan, dit geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie indienen. Natuurlijk zouden wij dit jammer vinden en lossen dit liever persoonlijk op.De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie(http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop ). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

Artikel 18 – Branchegarantie
 1. Wij zijn aangesloten bij Stichting Webshop Keurmerk. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan jou uitgekeerd.
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Adres Stichting Webshop Keurmerk:Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam